Hasar İşlemleri

Vefat ve Sürekli Sakatlık

sharebutton

Vefat ve Sürekli Sakatlık Halinde

 • Bedeni hasarlara ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
 • Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
 • Hasara ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.
 • Aktüer tarafından tazminat hesabı yapılır.
 • Tespite ve kusur oranına göre teminatlar dahilinde ödenecek rakam belirlenir.
 • Malul Kalana, Vekile veya Mirasçıların hesap numarasına ödeme yapılır.


Hasar Ödemesi İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Vefat Halinde

 • Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 • Onaylı vukuatlı nüfus aile kayıt örneği
 • Onaylı veraset ilamı
 • Onaylı ölü muayene ve otopsi raporu
 • Vefat eden kişinin mesleği ve gelir belgesi


Sürekli Sakatlık Halinde

 • Onaylı Trafik kazası tespit tutanağı
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği ”ne göre düzenlenmiş heyet raporu 
 • Hastane/tedavi raporları
 • Meslek ve gelir belgesi

Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.